se gb

Välkommen!

Ficope är ett företag i finansbranschen som erbjuder konsulttjänster inom kapitalförvaltning samt oberoende riskkontroll för fonder.

Konsultverksamheten erbjuder en grupp av kvalificerade konsulter att välja bland med lång erfarenhet av allt från uppdrag i den löpande verksamheten inom risk- och performance och redovisning till uppdrag inom projektledning, systemförvaltning, outsourcing, business analytiker och test.

Ficope erbjuder också oberoende riskkontroll med fokus på att erbjuda en kvalificerad och prisvärd lösning för fondbolag som inte kan eller vill ha denna funktion internt. Vi erbjuder också mer avancerade analystjänster både adhoc och som paketlösningar.

Ficope bildades 2006 och har Stockholm som bas. Marknaden är dock inte begränsad till Stockholm utan uppdrag tas gärna i andra regioner och länder. 

Ficope erbjuder konsulttjänster inom kapitalförvaltning och oberoende riskkontroll för fonder

Nyheter från Ficope Finanskonsult

2017-04-03

Ficope genomgår just nu en omstrukturering där konsultverksamheten gällande bland annat system flyttas till ett nytt bolag, FinEdge Consulting AB. Mer info kommer inom den närmaste tiden.


2017-01-15

Ficope har rekryterat Maria Böhm. Närmast kommer Maria från FA Solutions och hon förstärker vår systemkompetens vad gäller både FA Solutions och SimCorp Dimension. Vi hälsar Maria varmt välkommen!  


2016-09-01

Ficope har rekryterat Axel Olsson. Axel har en Masterexamen i finans från Lunds universitet och en tidigare anställning hos SEB. Axel kommer bli en del av vårt Risk Management-team och jobba med våra uppdrag inom riskkontroll. Vi hälsar Axel hjärtligt välkommen till Ficope.


2012-05-15

Ficope har idag lanserat sin nya hemsida. Förhoppningen är att den ska vara mer informativ och mer frekvent uppdaterad än dess föregångare. 


2015-01-05

Ficope har rekryterat Solène Björk för att ytterligare förstärka kompetensen inom risk- och performance analys. Solène har flera års erfarenhet av portföljoptimering och riskanalys, bland annat från Natixis i Paris och det är med stor glädje vi hälsar henne välkommen.    


2015-01-15

Ficope flyttar idag in i nya lokaler på Klarabergsgatan 29.


Ficope får ny medarbetare

2017.01.15

Ficope har rekryterat Maria Böhm. Närmast kommer Maria från FA Solutions och hon förstärker vår systemkompetens vad gäller både FA Solutions och SimCorp Dimension. Vi hälsar Maria varmt välkommen!  

Ficope omstrukturerar

2017.04.03

Ficope genomgår just nu en omstrukturering där konsultverksamheten gällande bland annat system flyttas till ett nytt bolag, FinEdge Consulting AB. Mer info kommer inom den närmaste tiden.